FÖRETAG

Outsourca din friskvårdsavdelning!

Vill du som chef att dina medarbetare ska må bra och gilla att vara på jobbet? Känner du att du ibland inte räcker till för att kunna ge det du egentligen vill eller är det för många krångliga regler kring friskvård? Lugn – vi fixar det åt dig. Dessutom får du feedback i form av mätningar där du klart och tydligt kan mäta våra insatser. Vi levererar helt enkelt det vi heter – Produktiv Hälsa.

Vi ser till att du har en tydlig policy för hur ni ska använda era friskvårdspengar!

Hur jobbar vi?

  • Vi tar reda på nuläget – vilka utmaningar har ni?
  • Sjukfrånvaron, vad vill ni sänka den till?
  • Var finns behoven?
  • Vad vill du som arbetsgivare ha ut av era investeringar?
  • Utifrån nuläget, gör vi ett upplägg anpassat för er och under resans gång mäter vi kontinuerligt resultatet.
  • Ni minskar dyra konsekvenser för förslitningar, stress, smärttillstånd eller sömnproblem.
  • Genom att ta ett helhetsgrepp om företagshälsan, förebygger ni sjukskrivningar och skador.

Vi jobbar inom tre områden:

  1. Rörelseträning – löparcoachning, fysträningar, yoga
  2. Behandlingar – certifierade företagsmassörer som genomgått våra kompetenshöjande internutbildningar kommer till er på arbetsplatsen.
  3. Psykosocial Hälsa – coachning & stressrehabilitering för långtidssjukskrivna eller den som är på väg att bli det.