FÖRETAG

Outsourca din friskvårdsavdelning!

Vill du som chef att dina medarbetare ska må bra och gilla att vara på jobbet? Känner du att du ibland inte räcker till för att kunna ge det du egentligen vill eller är det för många krångliga regler kring friskvård? Lugn – vi fixar det åt dig. Dessutom får du feedback i form av mätningar där du klart och tydligt kan mäta våra insatser. Vi levererar helt enkelt det vi heter – Produktiv Hälsa.

Har du en tydlig policy för hur ni ska använda pengar för friskvård och hälsa?

Hur jobbar vi?

  • Vi tar reda på nuläget – vilka utmaningar har ni?
  • Sjukfrånvaron
  • Var finns behoven?
  • Vad vill du som arbetsgivare ha ut av dina investeringar?
  • Utifrån nuläget, gör vi ett upplägg anpassat för er och under resans gång mäter vi kontinuerligt resultatet.

Med våra insatser kan du minska dyra konsekvenser för förslitningar, smärttillstånd eller sömnproblem och genom förebyggande insatser förhindra att skador uppstår, vi är grymma på att skapa lösningar på hälsorelaterade problem.